Arizovaný majetek v Žatci 1938

Loewi Karl Erben, Schillerstraße 8 = Obránc míru

Loewi Karl (Erben) Schillerstraße 8 | Obránců míru

Glasser Anna, Schillerstraße 315 = Obránc míru

Glasser Anna, Schillerstraße 315 | Obránců míru

Stein Malwine, Lorettoplatz 90 = _i_kovo námstí

Stein Malwine, Lorettoplatz 90 | Žižkovo náměstí

Loebowitz Paul, Jakobsgasse 269 = Tyr_ova

 Loebowitz Paul, Jakobsgasse 269 | Tyršova

nazpět

Schenk Emila and Laura, Ringplatz 160 = námstí Svobody

Schenk Emila and Laura, Ringplatz 160 | náměstí Svobody

Prisker Emil, Ringplatz 143 = námstí Svobody

Priesker Emil, Ringplatz 143 | náměstí Svobody

Grünbaum Wilhelm, Dr. Hassmann-Gasse 170 = Oblouková

Grünbaum Wilhelm, Dr. Hassmann-Gasse 170 | Oblouková

Fluss Josef, Defreggergasse 1176 = Josefa Hory

Flluss Jofes, Dfreggargasse 1176 | Josefa Hory

další stránka